Agrohidrogel - pametniji način osiguravanja vode za vaše biljke

Super apsorbenti vode koje se obično zove agrogelovima, a koji imaju različite trgovačke nazive, nailaze na sve veće zanimanje među šumarima, proizvođačima rasadnoga materijala, sadnica i sl. Mnogi od Vas ne znaju ili vrlo malo znaju o načelima njihova djelovanja i čak ne slute kako je učinkovita njihova primjena. Klimatske promjene, čiji smo svjedoci: skraćivanje posrednih godišnjih doba (proljeća i jeseni), duge ljetne suše, zime bez padalina i sl. stvaraju pomanjkanje vlage u tlu i opadanje razina podzemnih voda. Jedini antidotum za to stanje stvari su upravo agrogelovi. Omogućuju biljkama "racionalnije" korištenje vode koja potječe od padalina ili od navodnjavanja. Sva predviđanja klimatologa i meteorologa pokazuju da će se produbljavati problem trajne suše. Tko prvi primijeni apsorbente vode u svojim gospodarstvima, taj će pobijediti! Smatramo da će agrogelovi za 10 – 15 godina biti tako svakodnevni kao što su danas umjetna gnojiva ili kemijska sredstva za zaštitu bilja. Moramo se sjetiti da su prije nekoliko desetaka godina konzervativni poljoprivrednici isto tako skeptički gledali na njih!

Što je to AgroHydroGel®?


AgroHydroGel® je nastao zahvaljujući primjeni najnovije tehnologije.

U specijalističkim kemijskim laboratorijima stvorena je polimerna čestica, čija je karakteristična osobina ogromna sposobnost upijanja i sposobnost skladištenja vode. Sorbent koji proizvodi naša tvrtka prima i zadržava vodu u količini 300 puta većoj od svoje mase.


Dostupan je u prodaji u obliku praška ili granula veličine od 2 do 4 milimetra* nakon navodnjavanja mijenjaju se u trajni gel* - podlogu, koja čak 95% svoje vode može dati korijenima biljke*. Taj se proces može ponavljati tisuće puta, jer je AgroHydroGel® aktivan u tlu mnogo godina. Zatim počinje polagani bio raspad supstancije*.


AgroHydroGel® pomiješan s podlogom veže u svojim česticama vlagu od navodnjavanja, od padalina, rose i magle. Biljka posađena na takvom tlu ima stalni pristup preparatu, a uz to ima pristup vodi uskladištenoj u njemu. Ipak, to nije jedina vrijednost te supstancije. AgroHydroGel® ne samo da ne dozvoljava da se biljka posuši, bez obzira na to da zadržava vodu tik kraj korijenja – istovremeno joj ne stvara probleme zbog viška vode. Korijenje je stalno stimulirano, pa zahvaljujući tome biljka koja se uzgaja na podlozi s dodatkom AgroHydroGel®-a znatno brže povećava svoju korijensku masu*.


AgroHydroGel® upija ne samo vodu već i umjetna gnojiva i hranjive tvari, koja se u njoj rastvaraju. Zahvaljujući tome, te tvari ne otječu u dubinu zemlje. To donosi trostruku korist: prvo – stvara biljci optimalne uvjete razvoja, drugo – ista količina gnojiva ekonomičnije je iskorištena, treće – gnojiva ne prodiru u dublje slojeve tla te u vodne tokove i spremnike za vodu, što je veoma korisno za zaštitu prirodnog okoliša.


Korist koju AgroHydroGel® donosi biljkama vraćajući im vodu i gnojiva, nije jedini način na koji doprinosi povećanju plodnosti. Zahvaljujući svojoj sposobnosti da povećava obujam pri upijanju vode te da ga smanjuje pri njenom vraćanju, superapsorbent stvara prostor za plinove koji su neophodni u procesima koji nastaju u tlu.*


Standardni pH AgroHydroGel®-a približan je neutralnom, ali se može prilagoditi individualnim potrebama uzgajanih biljki.


Primjena preparata


Uporaba AgroHydroGel®-a
 • u šumarstvu za zaštitu nasada pri sađenju drveća, u ratarskoj proizvodnji za poboljšanje strukture tla (povećanje vodenog obujma i aeracije),
 • za proizvodnju sadnica cvijeća i povrća,
 • za zaštitu nasada povrća – npr. rajčica, krastavac, salata, paprika i sl. nakon vađenja iz spremnika,
 • za ovoj korijenja sadnica za vrijeme transporta i sadnje,
 • za proizvodnju u rasadnicima,
 • pri presađivanju grmlja i drveća, osobito većih, odraslih primjeraka*,
 • pri zaštiti od patogena i štetnika – može biti nositelj mikoriznih cjepiva, sredstava za zaštitu bilja, gnojiva, mikroelemenata i sl.,
 • pri sađenju biljaka i grmlja na okućnicama i u vrtovima,
 • za proizvodnju travnjaka u rolama na podlozi koja sadrži agrogelove*,
 • kao dodatak za podlogu za cvijeće u teglicama koji jamči zadržavanje vlage,
 • za rekultiviranje terena koje je degradirala industrija i atmosferski čimbenici (učvršćivanje i pozelenjavanje riječnih nasipa i vodnih spremnika, obronaka, kopova nakon eksploatacije, neupotrebljivih slojeva rude i sl.),
 • pri stvaranju protupožarnih pojaseva na šumskim terenima,
 • za provođenje injekcija u tlo za jačanje drveća na terenima, gdje otječu podzemne vode (uslijed gospodarskog djelovanja čovjeka),
Naravno da je ovdje naveden samo dio primjera za primjenu agrogelova. U stvarnosti je njihov spektar mnogo širi.

Koristi od primjene


Biološke i ekonomske koristi
 • povećava vodnu retenciju apsorpcijom vode koja je količinski 300 puta veća od vlastite mase,
 • povećava vodnu zapreminu tla i podloga, ograničava posljedice nedostatka vode,
 • popravlja strukturu teških zemljišta smanjujući njihovu zbijenost i povećavajući prozračivanje,
 • popravlja strukturu lakih zemljišta spriječavajući njihovu vodnu i zračnu eroziju,
 • smanjuje ispiranje hranjivih sastojaka i mikroelemenata, skladišteći ih (npr. kod krških terana),
 • stimulira širenje korijenskog sustava, držeći ga u stimulativnom stanju,
 • ubrzava rast bilja, smanjuje njihovo propadanje*,
 • olakšava biljkama preživljavanje od trenutka iskopavanja do sadnje,
 • opskrbljuje biljke vodom kroz mnoge dane, ovijajući golo korijenje,
 • savršeno pomaže pri zimovanju rasadnog materijala u spremištima ili u zimskim pojatama.
 • Omogućuje postizanje veće kakvoće rasadnog materijala.
 • Skraćuje proizvodni ciklus.
 • Smanjuje troškove proizvodnje (učinkovito djelovanje AgroHydroGel®-a u tlu iznosi 5 godina).
 • S obzirom na svoju visoku izdašnost uz male troškove (0,5 do 2 grama dovoljno je za litru podloge) omogućuje velike uštede kod navodnjavanja i gnojenja.
 • Smanjuje troškove pojedinačne gnojidbe i navodnjavanja po biljci.
 • Povećava produktivnost smanjujući propadanje sadnica u nasadima, čak i za 70%.


Predlagane doze AgroHydroGel®-a

Površina u m2 Dubina u cm Humusna tla s dobrom vodnom zapremninom Tla sa srednjom vodnom zapremninom Pljeskovita tla s malom vodnom zapremninom Pljeskovita tla i zemljišta sa niskom vodnom zapremninom
1 5 30g 45g 60g 75g
1 10 60g 90g 120g 150g
1 15 90g 135g 150g 225g
1 20 120g 180g 240g 300g
1 25 150g 225g 300g 375g
1 30 180g 270g 360g 450g
1 35 210g 315g 420g 525g
1 40 240g 360g 480g 600g
ZAPREMNINA
1m3 600g 900g 1200g 1500g
1 litra 0,6g 0,9g 1,2g 1,5g
U redovima na 20m reda 20-40 g 30 – 60 g 40 – 80 g 50 – 100 g
Sadnja u jame: na 1 jamu /biljku/ 0,75 – 1,5 g 1 – 2 g 1,25 – 2,5 g 1,5 – 3 g
Za travnjake: izmiješati sa slojem podloge od 5 cm 7,5 – 15 g 11,5-22,5 g 15 – 30 g 20 – 40 g


Navedene doze imaju orijentacijski karakter. U slučaju kad su tla degradirana, jako zasoljena (pregnojena), s niskom pH reakcijom i lošom strukturom dozu valja povećati za 10 do 50%.


U rekultivacijskom cilju doze treba odrediti individualno, nakon prethodnog kontaktiranja tehnološkog odjela naše tvrtke.


U slučaju nejasnoća u vezi s načinom primjene, veličinom doza i mogućnostima primjene, treba se javiti tehnološkom odjelu naše tvrtke.